موقعیت های شغلی

  • Python Backend Developer
  • UI Designer

لطفا رزومه خود را به آدرس hr[@]jabeabzarapp.com ارسال بفرمایید.